Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2017

fuckall
8178 8e1f 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viajessamine jessamine
fuckall
7349 da46 390
Reposted frommyu myu viana-zakrecie na-zakrecie

May 17 2017

9649 1d06 390
Reposted fromAngusJames AngusJames viajessamine jessamine

April 08 2017

fuckall
8295 4ba6 390
...
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viaehh ehh
fuckall
5642 cea0 390
Reposted fromunr-eal unr-eal viaraindrops raindrops
fuckall
..i wciskając się w ciebie tak mocno, jakbyście byli połamanym kawałkiem plastiku, który ktoś chciał skleić poksipolem. Ścisk aż do uduszenia.
— Radio Armageddon

March 02 2017

2634 5c1c 390
Reposted fromfakinszit fakinszit viaheroine88 heroine88
fuckall
A jednak trzeba się sponiewierać od czasu do czasu w imię czegoś. Rzucić się w przepaść i poczuć, że się frunie. Bez tego może i bezpieczniej, ale nijako.
— Maciej Stuhr
Reposted fromchujawa chujawa viazapachsiana zapachsiana

February 25 2017

fuckall
5092 7ac3 390
Reposted fromoll oll viajessamine jessamine

February 21 2017

fuckall
W życiu wszystkiego trzeba spróbować. Trzeba zapalić papierosa, upić się do nieprzytomności, tańczyć całą noc, zgubić telefon, nieszczęśliwie się zakochać, jechać w bagażniku, pływać w nocy, zgubić się w obcym mieście. Ale jeśli robisz coś złego, to przynajmniej baw się przy tym dobrze. Może jutro będzie koniec świata. Przecież może.

Próbuj. Może gdzieś miedzy nową książką a podróżą do Ciechocinka znajdziesz właśnie swoje szczęście.
http://gomint.blogspot.com/
Reposted fromgoby goby viazapachsiana zapachsiana

February 17 2017

fuckall
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazapachsiana zapachsiana

July 05 2015

fuckall
0422 5bb1 390
Reposted fromsiegmunda siegmunda
fuckall
0635 0090 390
Reposted fromeryawen eryawen viaraindrops raindrops

June 11 2015

fuckall
To, co wy nazywacie miłością, każdy mężczyzna czuje do każdej ładnej kobiety.
— Lew Tołstoj "Sonata Kreutzerowska"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaraindrops raindrops
fuckall
Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.
Reposted fromlabellavita labellavita viana-zakrecie na-zakrecie
fuckall
Cały dzień chlania browarów otwiera cię dużo bardziej niż ciepłe dłonie psychoterapeuty albo wspólny różaniec.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viana-zakrecie na-zakrecie
fuckall

"Nazywam się Jacek Podsiadło.
Mam 26 lat.
Kiedy byłem małym chłopcem, marzyłem o takiej dziewczynie jak ty. I później, latami. Próbowałem zmusić parę kobiet, by były tobą. Chciałbym cię bliżej poznać. Zobaczyć, co nosisz pod skórą. (...)

I wybacz mi moje wynurzenia. Spróbuję stworzyć nowy kierunek w poezji. Bo wstydzę się niezdarności, z jaką mówię o tobie. (...) Kwiaty precyzyjnie rozkładają swoje płatki (...). A ja nie mam śmiałości ich zrywać.
Mam 26 lat. Nazywam się Jacek Podsiadło. Chciałbym cię bliżej poznać. Piękno zawsze mnie onieśmielało."

— Jacek Podsiadło
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viaraindrops raindrops

May 21 2015

fuckall
Życie jest jak klocki z tetrisa. Jak wszystko pasuje, to nagle znika.
— Fejsbukowe mądrości
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viaehh ehh

May 17 2015

fuckall
5329 b3af 390
Reposted fromverronique verronique viaoll oll

February 27 2015

fuckall
Brak wymiany emocjonalnej z domownikami, brak inspiracji kulturalnych, głupie seriale, a potem ktoś się dziwi, że leży z ciężką depresją.
— Danuta Golec, psycholog - "Psychologia bez tajemnic. Nuda. W co się bawić?" [w:] "Wysokie obcasy"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viazapachsiana zapachsiana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl