Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 25 2017

fuckall

– Co byś powiedział sobie młodemu? – pyta Katarzyna Bielas prof. Vetulaniego.

– Mama po moim urodzeniu powiedziała, a jak dorosłem, powtórzyła: „Obyś był dobry i szczęśliwy”. Wydaje mi się, że szczęście jest najważniejsze. Gdy ludzie życzą mi dużo zdrowia, mówię im, że na „Kursku” wszyscy byli zdrowi, ale potonęli, bo szczęścia nie mieli.

— haloziemia
Reposted fromkyte kyte viaunusual unusual

August 24 2017

fuckall
A kiedy ona cię kochać przes­ta­nie, zo­baczysz noc w środ­ku dnia, czar­ne niebo za­miast gwiazd, zo­baczysz wszys­tko to sa­mo, co ja. 
— Edward Stachura
Reposted frompensieve pensieve viajessamine jessamine
Sponsored post
feedback2020-admin

August 08 2017

fuckall
Pierwszy raz pokochałem kogoś naprawdę - i tak bardzo nie w porę, bardzo niepotrzebnie.
— Wspomnienia Ryszarda Gerta, Kominy. Oświęcim 1940-1945
Reposted frompatronus patronus viazmora zmora
fuckall
Są takie zbiegi okoliczności, które przypominają wyrafinowany plan.
— Andrzej Stasiuk - "Fado"
fuckall

Jestem tobą na umór pijany

Nazim Hikmet

Jestem tobą na umór pijany

nie wytrzeźwiałem

wytrzeźwieć nie mogę

nie chcę wytrzeźwieć

 

Głowa mi pęka

zdarłem kolana

ubranie mam ciężkie od błota

 

Wstaję padam padam wstaję

biegnę do twego światła

co się zapala i gaśnie

Reposted fromdomitrz domitrz viazmora zmora
5160 7f6d 390
Reposted fromfreakish freakish viagwiazdeczka gwiazdeczka
fuckall
Bądź świadom każdego ranka, że możesz nie przeżyć dnia, I każdego wieczoru, że możesz nie przeżyć nocy.
— napis wyryty na katakumbach w Paryżu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajessamine jessamine
fuckall
Podaruj tym, których kochasz skrzydła, aby mogli latać, korzenie aby wracali i powody, aby zostali.
— Dalajlama
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagwiazdeczka gwiazdeczka
fuckall
fuckall
Otóż: w jakiś tam sposób nie byłem ci wierny; 
istniał świat. A to rozprasza. Ja budziłem się 
i żyłem, dotykałem, jadłem, rozmawiałem, 
piłem wino i grałem w ludzkie gry, jeździłem 
koleją i pozowałem do zdjęć, rozproszyłem się, 
wybacz.

Otóż: w jakiś tam sposób nie byłam ci wierna, 
byłam zajęta w innych miejscach, w innych 
ludziach, prócz ciebie miałam pory roku, 
zwierzęta, drzewa, wojny, dzieci, wielką przestrzeń 
do ogarnięcia. Dopiero teraz zostanę przy tobie, 
wybacz.

I teraz będzie wszystko? Nie będzie niczego. 
Kapelusze i dachy, korony drzew, wieże, 
drogi i tory kolejowe, rzeki - stąd widziane 
rozpłyną ci się zaraz. Pozwoliłam sobie
zrobić dopisek na twojej kartce pocztowej, 
wybacz.
— Świetlicki
Reposted fromzmora zmora
fuckall
Przyzwyczaili się. Popłakali a potem się przyzwyczaili. Człowiek jest podły i do wszystkiego się przyzwyczaja.
— Fiodor Dostojewski; Zbrodnia i kara
Reposted fromapatyczna apatyczna viazmora zmora

July 06 2017

fuckall
4983 cdbd 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viajessamine jessamine
fuckall
0785 a67c 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viajessamine jessamine

July 02 2017

fuckall
7310 91af 390
Reposted fromnyaako nyaako viavaka vaka

June 12 2017

fuckall
8178 8e1f 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viajessamine jessamine
fuckall
7349 da46 390
Reposted frommyu myu viana-zakrecie na-zakrecie

May 17 2017

9649 1d06 390
Reposted fromAngusJames AngusJames viajessamine jessamine

April 08 2017

fuckall
8295 4ba6 390
...
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viaehh ehh
fuckall
5642 cea0 390
Reposted fromunr-eal unr-eal viaraindrops raindrops
fuckall
..i wciskając się w ciebie tak mocno, jakbyście byli połamanym kawałkiem plastiku, który ktoś chciał skleić poksipolem. Ścisk aż do uduszenia.
— Radio Armageddon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...